Geometriye Merhaba ve Doğrunun YolculuğuNokta: Eni,boyu ve yüksekliği olmayan kalemin bıraktığı izdir.Büyük harfle gösterilir.

Doğru: Aynı doğrultudaki, iki ucu açık ve sınırsız olan noktaların oluşturduğu kümeye doğru denir. Doğru, üzerindeki herhangi iki nokta ile yani büyük harflerle veya küçük harfle isimlendirilir.Sadece boyu vardır.Eni ve yüksekliği yoktur.
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal veya doğrudaş noktalar denir.
Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.Bu doğrulara doğru demeti denir.
Üç doğru en fazla üç noktada kesişir.(ikişer ikişer)

Doğru Parçası: Bir doğru üzerindeki iki nokta ve bu noktalar arasındaki kalan parçaya doğru parçası denir. İki ucu sınırlıdır.Uç noktalarındaki büyük harflerle isimlendirilir. [AB]
AB doğru parçasının uzunluğu |AB| ile gösterilir. |AB|=5cm
Uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir. [AB]@ [CD]

Işın: Bir doğru üzerindeki başlangıç noktasından başlayarak sınırsız bir şekilde giden noktalar kümesine ışın denir.Bir ucu sınırlı diğer ucu açıktır. [AB  AB ışını

Yarı Doğru: Bir ışının başlangıç noktası çıkarılmış haline denir. ]AB (A noktası dahil değil)

Aykırı Doğrular: Aynı düzlemde olmayan doğrulardır.Ortak noktaları yoktur.Aynı düzlemde bulunmazlar. dÇe=Æ

Çakışık Doğrular: İki doğrunun birden fazla ortak noktası varsa bunlara çakışık doğrular denir.Diğer adı yapışıktır.

Düzlem: Her yönde sınırsız olan noktaların kümesidir. Düzlemde en ve boy vardır. (Cam yüzeyi,kitap yüzeyi)
Doğrusal olmayan üç farklı nokta bir düzlem belirtir.
Bir doğru ve dışındaki bir nokta düzlem belirtir.
Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir.
Paralel iki doğru bir düzlem belirtir.
Bir doğrudan çok sayıda düzlem geçer.
İki düzlem bir doğru boyunca kesişir. Kesiştikleri yerde bir doğru oluşur.

Aynı Düzlemdeki Doğruların Birbirine Göre Durumları:

1)      İki doğru paralel olabilir. d//e
2)      İki doğru kesişebilir.       dÇe
3)      İki doğru dik olabilir.      d^e   

Uzayda Bir Doğru İle Bir Düzlemin İlişkisi:

1)      Doğru ile düzlem paralel olabilir.   d//E
2)      Doğru ile düzlem kesişebilir.          dÇE

3)      Doğru düzlemin üzerinde olabilir.  dÇE=d

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaş

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More