Psikolojik Görüşme Nasıl Yapılır?

Okullarda Psikolojik Danışmanlık Mülakat – Görüşme
Öğrenci tanıma tekniklerinin en yaygın olanlarından biridir. Görüşme, ya problemli kişi ile ya da onun bir yakını ile, bu konuda deneyimi olan bir yetişkinin amaçlı, planlı, hazırlıklı bir şekilde görüşüp konuşmasıdır.

1- Bilgi toplama veya bilgi verme, 2- Teşhis ve tedavi amacıyla yapılır.İYİ BİR GÖRÜŞMECİNİN ÖZELLİKLERİ:

1- Görüşmeci kişilik sahibi ve sıcak kanlı olmalıdır.

2- Görüşme yaptığı kişiye karşı saygılı ve güven verici olmalıdır.

3- Aceleci ve telaşlı olmamalıdır.

4- Anlayış ve sezgi gücüne sahip olmalıdır.

5- Sabırlı ve bu göreve gönüllü olmalıdır.

6- Aşrı derecede otoriter ve büyüklük duygusu içinde olmamalıdır.

7- Özür arama ve acıma duygusu içinde olmamalıdır.

8- Problemli, kompleksli ve peşin hükümlü olmamalıdır.

9- Peşin hükümle birlikte görüştüğü kişiye vaadlerde bulunmamalıdır.

10- Alanda yetişmiş uzman bir niteliğe sahip olmalıdır.GÖRÜŞMENİN YARARLARI:

1- Fazla araç-gereç gerektirmez.

2- Uygulaması kolaydır.

3- Özel yer gerektirmez (Rahatsız edilmeyecek herhangi bir oda yeterlidir)

4- Psikoterapi için uygun bir yöntemdir.

5- Çabuk bilgi toplamayı sağlar.GÖRÜŞMEDE İZLENECEK YOLLAR:

1-Görüşme yapılacak yer aydınlık ve rahat olmalıdır.

2-Görüşmeden önce öğrenci hakkında gerekli bilgiler toplanmalıdır. (Öğretmenler ve veli den bilgi alınmalı,uygulanan test,anket,ölçek,envanter vb. tekniklerin sonuçları incelenmeli ve not alınmalıdır.)

3-Öğrenciye neler sorulacağı önceden tespit edilmelidir.

4-Öğrenci güven içinde olmalı,dışarıdan dinleniyor intibaı uyandırılmamalı, kayıt veya not tutmak için gerekli araçlar hazırlanmalıdır.,GÖRÜŞMENİN YAPILMASI:

1-Öğrenci görüşme odasına güler yüzle alınmalı ve bir süre sohbet edilerek heyecanı yatıştırılmalıdır.

2-Görüşme sırasında görüşmeci az konuşmaya özen göstermeli.

3-Öğrenci konuşurken onu dikkatle dinlemeli, o konuşurken görüşmeci başka şeylerle meşgul olmamalıdır.

4-Öğrenciye öğüt vermekten onu yalanlamaktan, yargılamaktan kaçınılmalıdır.

5-Öğrenci, bazı sorulara cevap vermek istemiyorsa zorlanmamalıdır.

6-Cevaplar not edilmeli ve öğrenciye başka anlatacağı bir şeyin olup olmadığı sorulmalıdır.Görüşme bittikten sonra konuşma rapor edilir. Görüşme yeterli bulunuyorsa yorum yapılır. Yorum sonuçları başka araştırmaların sonuç-

larıyla karşılaştırılarak öğrenciye ya da veliye gerekli rehberlik yapılır.

GÖRÜŞMEDE EDİNİLECEK BİLGİLER:

1-Öğrencinin probleminin farkında olup olmadığı öğrenilmelidir.

2-Çevresi ile ilişkileri (Aile içinde, oyunda, okuldaki davranışları)

3-Bedensel (fiziksel), ruhsal ve zihinsel görünümü.

a)-Muhakeme ve belleği, hayalleri, gece rüyaları, korkuları, endişeleri,

b)-Geleceğe yönelik planları,

c)-Bedenine karşı tutumu, kendini kime benzettiği, bedeni kusurları,


d)-Zeka durumu ve ilgileri.

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaş

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More